Regulamin

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej udostępnionej pod adresem https://czeslawspisak.pl/ zwanej dalej aplikacją jest Brilliancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Kalinowa 11 lok. U-3 NIP 5423240033, Regon 200885133.
 2. Dane siedziby i punktu obsługi klienta
  Brilliancy Sp. z o.o.
  ul. Kalinowa 11 lok. U-3
  15-809 Białystok
  tel. 884 080 800
  NIP 5423240033
  Regon 200885133
  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000523713
 3. Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych szachami . Dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.
 4. Aplikacja umożliwa zakup:
  • książek szachowych drukowanych
  • interaktywnej wersji elektronicznej książek szachowych
  • pakietów złożonych z wersji interaktywnej oraz drukowanej
 5. Do zakupu książek drukowanych niezbędne jest podanie adresu dostawy bądź sposobu i miejsca odbioru książek zgodnie z dostępnymi na stronie metodami dostawy.
 6. Interaktywna wersja książki dostępna jest pod adresem https://app.szkolkaszachowa.pl/
 7. Do korzystania z wersji interaktywnej konieczne jest podanie adresu email oraz akceptacja regulaminu znajdującego się pod adresem https://app.szkolkaszachowa.pl/regulamin
 8. Korzystanie z zakupionej interaktywnej wersji książki szachowej nie wiąże się z żadnymi kolejnymi obowiązkowymi kosztami.
 9. Użytkownik może skorzystać z wersji próbnej zawierającej przykładowe lekcje z książki. Korzystanie z wersji próbnej jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu pełnej wersji interaktywnej książki bądź zakupu wersji drukowanej.
 10. Administratorem danych osobowych (imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail i inne dane podane w celu realizacji usługi) jest właściciel aplikacji.
 11. Przez zakup interaktywnego kursu rozumiane jest nabycie niewyłącznej i niezbywalnej licencji - prawa do korzystania z interaktywnej ksiażki szachowej na dedykowanej do tego aplikacji internetowej.
 12. Nabyta licencja przysługuje jednej osobie. Użytkownik nie może przekazać licencji osobie trzeciej, wypożyczać, sprzedać ani udzielać prawa do korzystania z aplikacji.
 13. Nabyta licencja nie oznacza nabycia praw do własności intelektualnej zawartej w treściach interaktywnej książki.
 14. Zgodnie z wyjątkiem nr 9) z art. 38 ustawy o prawach konsumenta programy komputerowe nie podlegają zwrotom. Chcąc zachować najwyższą jakość świadczonych usług użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy przed ukończeniem 5% kursu w terminie 14 dni od zakupu interaktywnej książki szachowej.
 15. W przypadku zakupu książki drukowanej użytkownik może terminie 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy. Książki należy odesłać na adres punktu obsługi klienta.
 16. Użytkownik ma prawo do reklamacji. Reklamacje należy przesłać na adres kontakt@czeslawspisak.pl. Reklemacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych.
 17. Brilliancy sp. Z.O.O zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek wszelkich postanowień niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.